برنجی که خریدم ازتون خیلی خوش عطر و طعمه. ممنونم. این بار روغن زیتون و کنجد هم سفارش دادم مصرف کردم خبر می دم حتما

0

بالا

X