امروزه اهمیت نقش ویتامین ها در سلامت انسان جای هیچ گونه بحث و تردیدی را باقی نگذاشته است. “عسل طبیعی” به عنوان یک اکسیر حیات بخش، دارای مقادیر فراوانی از انواع ویتامین های مورد نیاز بدن می باشد که نقش عظیم در فعالیت و فرآیندهای حیاتی بر عهده دارند.

برنج کهنه در گذشته همان برنج تازه بوده است! برنج تازه دارای مقداری آب است که در طی زمان با خشکاندن و ماندن در انبار تبخیر می‌گردد. کهنه شدن برنج فرآیند پیچیده‌ای شامل تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن است.

0

بالا

X